Trispalvė

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pareiškimas “Kovokime už Lietuvos Trispalvę – pasipriešinimo okupacijoms simbolį“

 

Paskelbta temoje Uncategorized | Parašykite komentarą

5-ŲJŲ TAFISA PASAULIO SPORTO VISIEMS ŽAIDYNIŲ „Šiauliai 2012“ NAUJIENLAIŠKIS

5-osiose TAFISA pasaulio sporto visiems žaidynėse buvo akredituoti atstovai iš 60 pasaulio valstybių. Daugiau informacijos apie žaidynes rasite prisegtame naujienlaiškyje.

14_2012_liepos_20_LTU_word_red_1

 

Paskelbta temoje Uncategorized | Pažymėta | Parašykite komentarą

Vengrijos lietuvių bendruomenė

Meilės tremtiniai

Taip Vengrijoje gyvenančius lietuvius pavadino poetas Marcelijus Martinaitis. Būtent pažintis su vengrų tautybės būsimu vyru ar žmona ir paskatino lietuvius kurti savo ateitį šioje šalyje. Dabar  Vengrijoje nuolat gyvena maždaug 40 lietuvių šeimų, į bendruomenės veiklą trumpam įsilieja ir Vengrijoje studijuojantys lietuviai, ambasados Vengrijoje darbuotojai ir jų šeimų nariai.

Bendruomenės raida

Iki II-ojo Pasaulinio karo Vengrijoje gyveno tik keletas lietuvių. Daugiau lietuvių į Vengriją gyventi atvyko sovietmečiu, tačiau iškart į bendruomenę jie nesibūrė.

1986 m. iniciatyvos suburti lietuvius i draugiją  ėmėsi Vengrijoje gyvenantis žymus lietuvių fotografas, poetas ir keliautojas Paulius Normantas iš Nyiregyhaza miesto ir Vespremo mieste gyvenęs Vytautas Grinius. Pirmasis Vengrijos lietuvių suvažiavimas įvyko garsiojo vyno – Tokajaus mieste. Šio susitikimo metu Paulius Normantas buvo buvo išrinktas pirmuoju lietuvių bendruomenės Vengrijoje pirmininku, vėliau pirmininku tapo Vytautas Grinius.

1992 metais lietuvių bendruomenė buvo oficialiai užregistruota kaip visuomeninė Vengrijos Respublikos organizacija. Buvo išrinkta nauja bendruomenės pirmininkė – ja tapo Diana Dumšaitytė-Balint. Nuo 1999 metų  bendruomenei pirmininkavo Sigitas Povilaitis.  2005 m. pirmininkavimą perėmė Vitalija Baranyai.  Nuo 2008 m. iki dabar bendruomenei pirmininkauja Vaida Burinskienė, gyvenanti Kečkemeto mieste.

Bendruomenės veikla

Kadangi bendruomenė susibūrė Lietuvai bebūnant sovietinės okupacijos rankose, Vengrijos lietuviai buvo ypač aktyvus Lietuvai kovojant už savo laisvės ir nepriklausomybės siekius. 1990 – 1991 metais Vengrijos lietuviai kartu su Lietuvos laisvės siekius palaikančiais vengrais dalyvavo įvairiuose mitinguose – prie Sovietų Sąjungos ambasados, reikalaudami blokados nutraukimo ir suverenios Lietuvos pripažinimo. Po žiaurių Sausio 13-osios įvykių Vengrijos Raudonojo Kryžiaus kvietimu į Vengriją buvo atgabenti gydyti trys lietuviai, nukentėję ginant Televizijos bokštą ir LRT pastatą, Vengrijoje juos slaugė ir globojo bendruomenės nariai.

Dabar pagrindinis Vengrijos lietuvių veiklos tikslas – suburti šioje šalyje gyvenančius lietuvius, padėti jiems išlaikyti ryšius su Lietuva, garsinti Lietuvos vardą, jos kultūrą ir papročius Vengrijoje.

Vengrijos lietuviai į vieną būrį renkasi penkis – šešis kartus per metus. Pagrindinis susibūrimų tikslas – palaikyti tarpusavio ryšius, kartu švęsti lietuviškas šventes, pasidalinti žiniomis apie Lietuvą, platinti apie ją informaciją šalyje.

Paprastai daug svečių, tarp kurių galima pamatyti ne vieną įtakingą Vengrijos politiką ar visuomenės veikėją, susirenka į kasmetinius Vasario 16-osios, Kovo 11-osios švenčių minėjimus. Už šias šventes ir Sausio 13-osios įvykius yra aukojamos lietuviškos mišios. Jas aukoja lietuviškai išmokęs vengrų diakonas Teszar Tibor.

Biudžetas

Vengrijos lietuvių bendruomenės pajamas sudaro 1% nuo pajamų mokesčių, kurį perveda į bendruomenės sąskaitą bet kuris norintis Vengrijoje gyvenantis ir mokesčius mokantis asmuo.

Paskelbta temoje Apie bendruomenę | Parašykite komentarą